Home Min slekt Link

Min slekt
Winther, Rockmann, Keinapel, Rosenvinge, Rømer, Benkestok,Orning .

Jeg starta for alvor med slektsgranskning i 1986. Da var Internet i sin spede start, og jeg så ikke da den enorme betydning dette medium har mulighet til å gjøre slektsdata tilgjengelig for mange.

Jeg har for det meste funnet data fra hovedkilder som folketellinger, kirkebøker, emigrantregister, tingprotokoll, skattelister, skiftereg. og bygdebøker.
Jeg er medlem av DIS-Norge, ( nr. 4265 ).

Jeg startet med å registrere på papir. Etter en tid gikk jeg over til slektsprogrammet
"Brothers Keeper" for å registrere dataene mine.

Etter hvert så jeg nytten av å legge ut en del slektsdata på Internet til glede for mine slektninger og kanskje andre.

Å presentere slektsdata på dette media er ikke så enkelt. Flere programmer er kommet til etter hvert for å produsere gedcom til html-sider.

Valgets kvaler, men jeg har valgt Genealogica Grafica til å presentere min slekt på internet. Enkelte middelalderslekter er stadig under forskning, og nye "sannheter" dukker stadig opp. Prøver å oppdatere etter hvert.

Av personvernhensyn er ikke all data i nyere tid tatt med i utlegget på Internet.


Personer som finner seg selv (under valgte media, og med navn og eventuelle
personopplysninger) , - og som ønsker at disse ikke skal være offentlig tilgjengelig, bes
kontakte post@ernstsenonline.com, så skal jeg fjerne opplysningene.


    Svein Ernstsen